Čokoľvek robíš, rob rozumne a mysli na koniec.

Červen 2008

Aké je tvoje meno víly?

12. června 2008 v 14:25 Fairy pictures
http://www.emmadavies.net/fairy/

Matka Shiptonová

9. června 2008 v 16:56 Proroctvá
Následující do češtiny přeložený text je souhrnem pasáží proroctví Matky Shiptonové, které se týkají naší doby:

Titulná strana ProroctievLidská myšlenka poletí kolem světa
tak rychle, jak rychlý je mžik oka.
Voda vykonávat bude zázraky samé.
Jak podivné, a přece se tak stane.

Pyšný muž pojede skrz hory vztyčené
aniž kůň nebo mezek ponese jeho řiť.
Kráčet bude i pod hladinou vody zvlněné
tam jezdit, spát a dokonce i hovořit.

Ve vzduchu budete smět člověka popatřit
v bílé i černé, a dokonce i zelené.
Veliký člověk zjeví se, pak zase odejde,
tak praví moje předpověď, a tak bude.

I kov bude po vodě plout
tak snadno jako dřevěná loď.
Zlato se zjeví v potocích i kamení
V zemi, o níž nemáme ještě tušení.

Potom Anglie Žida začne uctívat.
Zdá se to podivné, a přece je to tak.
Žid, který jednou v pohrdání uvržen,
však jako křesťan bude narozen.

Dům ze skla k nebesům se zvedá
v Anglii. Však běda, běda,
smršť války následuje tuto práci.
Tam v potu dřou se pohané a Turci.

Obě strany ponořeny budou v lité boje
v úsilí vzájemném, o bezživotí svoje.
Severu zdaří se, aby Jih byl rozštěpen
a orel bude hnízdit ve lví tlamě jen.
Pak kontribuce, krev a nelítostný boj,
svou cestu ke dveřím si naleznou.

Přijde rok tisíc děvět set a dvacet šest,
zděné domy budou svítit slámou a poleny.
Na ně se chystá plánované války pěst
a oheň s mečem smýčí po zemi.

Dunící obludy člověkem osedlané
ve zdání hltat budou sklizně zelený luh.
Jako pro ptáka dnes, létání bude snadné,
pryč bude kůň a pryč bude i pluh.

V ty báječně dny dosud tolik vzdálené,
ženy se začnou chovat jako šílené,
oblékat se jako muži, nosit kalhoty,
ostříhají si vlas a zmizí i copy,
osedlají si koně obkroč, bez studu.
Způsob, jímž dnešní čarodějky hoví pometlu.

Když obrazy se budou hýbat jako živé,
když lodě plout budou pod mořem jak ryby čilé,
když člověk vzletí jako pták a skříží oblohu,
pak polovina světa krví zbrocená umírá.

A žlutý muž nabude strašné síly,
díky mocnému medvědu, s nímž lože sdílí.
Těch mocných tyranií také zvadne květ,
nepodaří se jim ve dví rozdělit svět.

Však z jejich skutků chlebu hrozících,
zimnice zanechá tu mnoho mlčících.
Léku nenajdou žádného doktoři učení,
na tuhle nemoc horší malomocenství.

Budou k vidění i ještě větší znamení,
nablízku člověka pozdějších staletí.

Tři spící hory náhle procitnou,
bahnem, ledem a smrtí vydechnou.
Pak v jeden ráz město za městem země pohltí,
v zemích, o nichž já ještě nevím, těchto dní.

Pro všecky, kdož to století prožili,
přijde čas, kdy údy třesou běsi zavilí.
Prchnou do doupat skrytu, kde hory strmí.
Do bažin a lesů skrytu v hradbu trní.

Rozpoutají se vichřice a moře bude řvát,
až Gabriel bude nad mořem i zemí stát.
Pak zaduje ve svůj zázračný roh,
stará slova skonají a nový přijde rod.

To bude znamení všem vidoucím,
buďte si jisti, to přihodí se všem dosud živoucím,
naráz odumře láska a manželství vymizí,
ubude národů a nevinnost všem bude cizí.
Ženy pečovat budou o kočky a plémě psí,
zatímco muži žít jak kanci divocí.

Pak ohnivý Drak projde oblohou,
šetkrát, než konec potká Zemi ubohou.
Lidstvo se zachvěje a strachy ševelí,
pro heroldů šest tohoto proroctví.

A až zase zmizí ohnivý ohon Draka,
člověk to pustí z hlavy, směje se a dál si stejně kdáká,
příliš pozdě, příliš pozdě zjistí, že má to, co chtěl,
tím, že žil jako dřív, osudu svému neušel.

Velikáštví své a úsměv, jež tvář mučí,
nakonec pohnou Bohu samému žlučí.
I vyšle Draka zpět, oblohu rozzáří
a jeho ohon zpráská zemi do tváří.
Země se rozestoupí, pukne Zem
a prchat bude člověk, král i s posledním otrokem.

Po dlouhých nocí sedm a sedm dní
člověk bude obzírat to zlověstné znamení.
Příliv se zvedne do míst ustrnulých v údivu,
zmizí v něm pobřeží, žádného nebude odlivu.
Pak hory začnou řvát v bolestech rození,
rozštěpí pevninu i břeh děsivé zemětřesení.

Pak přispěchají záplavy rychlých vod,
jež celou změní Zem v jediný blátivý brod.
Lidstvo mizící v močálu slizkosti
pro bližní své vydá jen steny úzkosti.

A člověk v hrůze prchající záplavě
zabíjet bude, znásilňovat krvavě.
Ta krev pak lidstva rukou prolitá
po sobě hořkou skvrnu zanechá.

S pěnou zmaru u úst a vraždu po boku,
na tajných místech v horách skrývá potravu.
Odporně hnusný ve svém strachu, naplněný lží,
zabíjet bude nájezdníky, zloděje a špióny.

Pomalu ale jistě, krutou žízní puzeni,
všichni se vydají k mizejícímu prameni,
však zemřou mnozí, proti žízni bezbranní,
jak moře vzedmuté vše kolem pozmění.
Pak znovu země praská a skály pukají,
divíte se tomu? Mluví k vám ta, co ví.

V jakési zemi tak tuze vzdálené,
potloukat se budou hloučky ztracené,
nezbude jim než opustiti vše, co znali,
maličko je jich na to, abychom je počítali.

Když tohle (v originále nečitelné místo) potom spásy,
počne se nový zrod lidské rasy.
Ale nikoliv v zemích nám dnes známých,
nýbrž na oceánů dnech, holých, suchých a prázdných.

Nevydá každá lidská duše smrti sten,
zatímco ohnivý Drak smýčit bude Zemi ohonem.
Ne každá pevnina se nutně potopí,
však ve smrduté kaliště se promění,
plné hnijících mrtvol zvířat stejně jako lidí
a rostlin sežehlých, kam až oko vidí.

Však země nová, z moří zrozená,
suchá, čistá, měkká a svobodná,
zbavená špíny lidstva a jeho mizérie,
zdrojem se stane nové člověka dynastie.

Už navždy ve strachu však ti, co přežijí,
žít budou z Draka s ohonem, jež ubíjí.
Čas dlouhým krokem svým pak všechno vymaže,
zdá se vám to divné? Však tak to je.

Leč ještě dříve, než se pokolení znovu zrodí,
stříbrný had vstoupí do těch dní.
Vyvrhne lidi dosud nikdy nespatřené,
aby se smísili s těmi, jež dosud nosí Země.

Jen chladná hlava těchto lidí může
osvítit mysl budoucího muže,
vstoupit do něj a ukázat mu jak
docela obyčejně žít a míti se rád.

Už druhé děti, jež ta pokolení přinesou,
pochopí věcí přirozených tak, jak jsou.
Dorostou spanilé, skromné a docílí
počátek Zlatého věku nových dní.


Text proroctví převzat z knihy - Tom Kay: "Kdy přijde kometa", Knižní klub, Praha 1998
www.tajomstva.org

21.12.2012

9. června 2008 v 16:54 Proroctvá
V tento dátum končí Mayský kalendár. Podľa mnohích proroctiev, sa predpokladá, že v tomto období nastane tzv. Zlatý vek. Čo to vlastne znamená a čo znamenajú tie proroctvá?
Proroctvá, myslím si, jasnovidci a proroci nepísali preto, lebo sa chceli pochváliť že vedia alebo že by nám chceli odovzdať informáciu ktorá sa stane vopred, ale preto, aby nás varovali. Oni nepredpovedali, že všetci zomrieme, len nám prostredníctvom proroctiev dali najavo, čo sa môže stať, ak sa nezmeníme, nezbavíme svojich zlozvykov, nezačneme rozmýšľať pozitívnejšie alebo nezačneme do života vnášať lásku a nepotrebnosť hmotných vecí. My ničíme sami seba a mali by sme si to uvedomiť. Proroci sú iní len v tom, že si to uvedomili už skôr. Musíme sa podľa nich riadiť?
Ja si myslím že nie. Mali by sme im aj sebe dokázať, že nie sme takí zlí a strašní že dokážeme zničiť samých seba.
Mnohí tvrdia, že v rokoch 2008-2009 máme poslednú šancu zmeniť sa k lepšiemu, zbaviť sa zlozvykov a podobne, pretože od r. 2009 má nastať veľké triedenie ľudu na ,,dobrých a zlých´´.
Čo je na tom pravda to presne neviem, ale viem že sa niečo určite zmení.
Nostradamus, Matka Shiptonová, počula som že dokonca aj biblia, samotný Boh hovorí o našom samozničení ak sa rýchlo, ale veľmi rýchlo nespamatáme.
Pre skeptikov je tu aj iná verzia. 21.12.2012 sa má zemeguľa začať otáčať do opačnej strany, pretože magnetické pole zeme sa čím ďalej, tým viac zmenšuje.
Magnetické pole na zemi je čoraz slabšie a zem sa čoraz pomalšie krúti. Braden takisto hovorí, že tlkot srdca zeme, známy pod názvom Schumanova rezonancia, sa stále zvyšuje a to potom cítime ako rýchlejšie plynutie času
Nakonec dojde také ke geografickému přesunu ledů a kontinentů. To se již stalo mnohokrát. Iluze bude taková, jestli to někdo bude moci vidět, jakoby nebe padalo na zem. Nastanou nepředstavitelné otřesy země. Tam, kde byla rovina, na mnoha místech povstanou vysoké hory účinkem opírání se ledových desek o sebe, část ledu se propadne do oceanu, část hor se propadne do hladiny moře. Mrtvé vulkány ožijí, z ohromných štěrbin puklin tryskají miliony tun lávy a jedovatých plynů. Nezapomínejme na oceány - zde nastoupí efekt škubnuté misky s vodou. Mnoho velkých požárů, které nastanou, bude smeteno ještě divočejším kataklizmem: vlny oceanu o výšce kilometru, valící se s rychlostí do 500 km/hod. Cokoliv bude poblíž oceanu a níže než 1500 m, zůstane smyto s povrchu země.
(vystrihnuté z textu- ospravedlňujem sa, neviem už presne z ktorej stránky)

Využitie energie

6. června 2008 v 12:22 | Lucia Pipolyová |  Všeobecne mágia
Preto, aby ste mohli využívať Vašu energiu, ju potrebujete vnímať. Ale ako?
Opäť opakujem, že polovica úspešnosti záleží na vizualizácií. Po krátkej meditácií si skúste predstaviť Vašu energiu a sústrediť ju do nejakej časti tela, napr. rúk. Maximálne sa uvoľnite a predstavte si energiu (napr. jej dajte nejakú farbu alebo sa pokúste ju cítiť hlavne je potrebné jej dať nejakú podobu) ako prechádza od nôh, cez kolená, cez brucho, prsia do rúk. Predstavte si ako sa tam hromadí celá energia Vašeho tela. Mali by ste to cítiť.
Potom, keď ste si už úplne istý, že máte všetkú energiu nahromadenú v rukách (dlaniach dajme tomu) priložte ruky k sebe, ale tak aby sa nedotýkali. Vytvorte si medzi dlaňami energetickú guľu. Podobnú ako môžete vidieť vo fantasy filmoch :) Akurát, že ju budete vidieť len vnútorným okom a nie prirodzeným zrakom. Po nejakej dobe, neustáleho trénovania ju budete vedieť perfektne ovládať a v niektorých vyšších stupňoch ju dokonca niektorí ľudia môžu mať takú silnú, že je viditeľná aj voľným okom. Ale na to potrebujete veeeľa veeeeľa trénovať, byť vyrovnaný a samozrejme (také hnusné slovo :D) študovať.
Ak tú energiu už budete dobre ovládať, možete sa pustiť do jej prenášania na iné veci. Napríklad dajme tomu že už máte vytvorenú energetickú guľu. Čo s ňou? Skúste sa zamerať na nejaký kvet. (samozrejme môžete aj na niečo iné na čom by ste videli výsledky) Predstavte si, ako tú Vašu energetickú guľu presúvate do toho kvetu. Hlavne músíte mať čistú myseľ a sústrediť sa. Po chvíli, ak to robíte správne, môžete vidieť ako ten kvet začína kvitnúť. Znie to trocha čudne, hlavne pre skeptikov, ale je to tak. Práve preto, lebo ste tomu kvetu dali kúsok zo svojej energie. To je jedna forma využitia.
Ďalšia forma je už trocha zložitejšia. Volá sa telekinéza. Je to pohybovanie predmetmi z miesta na miesto bez použitia fyzickej sily. V mnohích článkoch nájdete, že je to posúvanie silou vôle. Čiastočne to tak je, pretože sila vôle, je z určitého uhla pohľadu sila Vašej energie. Skúste pomocou prenášania energie posúvať nejaký predmet, napr. si vezmite gombík, alebo klinec, položte ho na stôl, najlepšie bude ak si to miesto kde leží, označíte. Opäť si vytvorte energetickú guľu, ale namiesto toho aby ste ju celú presunuli do gombíka, ju ako keby natiahnite k nemu, vytvorte tzv. most medzi Vašimi rukami a gombíkom. Je to dosť zložité a potrebujete mať na to dostatočne silnú energiu. Ale ak to prepojenie budete naozaj cítiť, môžete začať pomaličky pohybovať rukami a ,,ťahať´´ ten predmet s nimi. Tak toto sa skrýva pod ,,silou vôle´´ :)
AKO ENERGIU ČERPAŤ A DOPĹŇAŤ???
Aby ste si nemysleli, že energiu máte len dávať až sa Vám na koniec celá minie :D , treba ju aj dopĺňať. Energiu si môžete doplniť viacerými spôsobmi.
Napríklad si vyskúšajte sadnúť na nejaké pokojné miesto, najlepšie v prírode a ak svieti slnko, môžete si brať energiu zo slnečných lúčov, a to takým spôsobom, že zatvoríte oči, vyčistite si myšlienky, a môžete si pokojne vizualizovať ako tie slnečné lúče prechádzajú cez Vás a vstrebávate celú energiu slnka, cítite sa šťastne a naplnene.
Ďalšia možnosť je čerpať energiu zo stromov. Ich by ste sa mali spýtať, rsp. poprosiť ich o energiu. Ak budú súhlasiť a nie sú choré, možete sa stromu buď dotknúť a priamim kontaktom tú energiu naberať, alebo ak je strom vzdialenejší, môžete si vytvoriť ,,energetický most´´ podobný ako pri telekinéze, akurát že energiu cez neho nebudete dávať, ale brať.
Je veľa takých spôsobov, len musíte prísť na to, ktorý Vám najviac vyhovuje:)

Význam farieb

6. června 2008 v 7:59 Všeobecne mágia
BIELA
vo svojej podstate ju za farbu nemôžeme považovať, pretože je neutrálna. Je farbou čistoty, nevinnosti a úprimnosti, ale i slobody a nezávislosti. Majú ju radi ľudia vyrovnaní, sebavedomí, otvorení. Odmietanie bielej môže byť príznakom duševnej nevyrovnanosti, vnútornej neistoty, či nízkeho sebavedomia, ale aj pocitu viny a vnútorného sklamania.
ŽLTÁ
je farbou mysle, stimuluje činnosť mozgu. Vyvoláva aktivitu, odolnosť voči únave. Je vhodná do pracovných priestorov, škôl a všade, kde je potrebné zvýšiť duševnú kapacitu a myšlienkovú aktivitu. Ďalej táto farba podporuje zažívanie a blahodárne pôsobí na pohybové ústrojenstvo a nervový systém. Pomáha odstraňovať duševnú únavu a je farbou zmeny. Voda nabitá žltým žiarením upokojuje vnútornosti.
Žltú majú radi ľudia spontánni, plní nádejí a očakávaní. Tým, ktorých nádej sklamala, pripadá žltá príliš výrazná a jej odmietanie prezrádza sklamanie.
ČERVENÁ
je farba vášní a násilia, krvi a železa. Vydáva intenzívne tepelné lúče a jej účinky sú hlbšie, ale i rýchlejšie ako u iných farieb. Zohrieva našu krv a podporuje krvný obeh. Je farbou cholerickou, prudkou. Aura cholerických ľudí býva tiež červená, čo ich predurčuje k vášniam a prudkým vzplanutiam, ale i výbuchom zúrivosti. Červená farba povzbudzuje chuť k jedlu a má priaznivé účinky pri liečbe reumatizmu, anémie, či depresií. Posilňuje vôľu a pôsobí proti únave.
Červenej dávajú prednosť tvoriví, sebavedomí ľudia. Majú ju radi však i násilníci a ľudia prudkej povahy; títo by sa mali ovšem červenej radšej vyhýbať, pretože stimuluje ich vášne a prudkosť. Úplné odmietanie červenej môže byť prejavom nedostatku síl, pasivity, alebo únavy a vyčerpanosti; ale tiež môže byť príznakom zrelej vyrovnanosti so svojou impulzivitou.
ORANŽOVÁ
je spojením žltej a červenej, čím sa stáva veľmi blahodárnou. Je farbou kontrolovanej vášne, pozitívnej energie, vytrvalosti. Posilňuje, ale neznepokojuje tak ako napríklad červená. Nemá nijaké škodlivé účinky a pôsobí veľmi pozitívne pri liečbe srdcových chorôb. Vyvoláva pocit radosti, predstavu slnka a tepla.
HNEDÁ
je farbou pôžitkov. Uprednostňujú ju ľudia, ktorí majú radi pohodlie, ľudia pokojní a spravodliví; ale i ľudia vyčerpaní a unavení životom, ktorí potrebujú oddych a kľud. Odmietajú ju ľudia, ktorí sa chcú líšiť od ostatných a ktorí odmietajú pravidlá a konvencie. Ľahostajnosť k tejto farbe prezrádza vyrovnanosť.
RUŽOVÁ
znamenajú z psychologického hľadiska duševnú alebo citovú nezrelosť. Sú farbami sentimentality. Ružovú majú radi ľudia romantickí a nepraktickí, ktorí chcú byť očarúvaní a túžia očarúvať svoje okolie. Títo ľudia často nevedia odlíšiť sny od reality a bývajú dôverčiví a zraniteľní.
FIALOVÁ
Fialovú farbu zvyknú voliť ľudia diplomatickí, zdržanliví a uzavretí, ako aj ľudia originálni a umelci. Majú ju radi ľudia s fantáziou a ľudia s tvorivými schopnosťami. Fialová sa však spája aj s hormonálnymi výkyvmi. Preto ju majú radi ľudia v puberte, tehotné ženy, či ľudia s poruchami štítnej žľazy.
MODRÁ
je farbou pokoja a vyrovnanosti. Majú ju radi ľudia vnútorne bohatí, introverti hľadajúci lásku a oddanosť a romantici. Predstavuje vernosť, dôveru, tradíciu. Uprednostňujú ju ľudia, ktorí túžia po pokoji, ktorí nemajú radi zmeny. Modrá je farba neba, farba ľudí, ktorí vidia za horizont a život na Zemi im pripadá neistý. Odmietajú ju ľudia, ktorí majú strach z vlastného vnútra a ľudia, ktorí nie sú spokojní so svojimi vzťahmi.
Modrá pôsobí blahodárne pri horúčkach, hystérii, zápaloch. Mali by sa ňou obklopovať ľudia impulzívni, nervózni a naopak - vyhýbať by sa jej mali ľudia depresívni a melancholicki.
ZELENÁ
je farbou prírody. Majú ju radi ľudia odvážni, tvoriví, tvrdohlaví a samostatní, ktorí vedia viesť iných, ale i ľudia, ktorým chýba prispôsobivosť. Odmietajú ju ľudia originálni, ale i ľudia zaujatí, sklamaní, či vnútorne neistí.
Zelená posilňuje zrak a pozitívne ovplyvňuje mozog a oči. Dôvodom odmietania zelenej môže byť i telesná slabosť a choroby srdca.
ČIERNA
je najtemnejšou z farieb a tak ako biela, nie je za farbu považovaná. Uprednostňujú ju ľudia, odmietajúci svoj osud, rebeli, ľudia skrývajúci nejaké tajomstvo, filozofi, samotári a ľudia, ku ktorým je ťažko preniknúť. Je to farba vzdoru a protestu, skrytého tajomstva, ničoty a smrti. Môže tiež prezrádzať vnútorný konflikt. Ale tak ako ju obľubujú ľudia neprístupní, je to i farba ľudí originálnych s nadpriemernými schopnosťami a vlastným vnútorným svetom. Čierna je totiž jedinou farbou, ktorá odráža všetky energie a neprepúšťa pôsobenie iných bioenergií na človeka, takže zároveň chráni pred negatívnym, ale i bráni pozitívnemu, čím ostáva nezávislou a originálnou. Mali by sa jej však vyhýbať ľudia depresívni, pretože tým, že bráni prenikaniu energií, udržuje i nálady.
SIVÁ
je taktiež farbou neutrálnou, ale zároveň neživou a prezrádza strach, únavu, či nedôverčivosť. Majú ju radi ľudia, ktorí nemajú vlastný názor, ĺudia opatrní, nezúčastnení, ktorým vyhovuje stereotyp, alibisti, ale i ľudia unavení životom.
Odmietajú ju ľudia, ktorí majú radi dobrodružstvo a vzrušenie a ktorí majú radi pestrý život.
Zdroj: http://www.hero95.estranky.cz/clanky/horoskopy/vyznam-farieb

Meditácia

6. června 2008 v 7:57 | Lucia Pipolyová |  Všeobecne mágia
Kto sa chce začať venovať mágií, základom je meditácia a využitie svojej energie. Budem tu písať prevažne o bielej mágií, keďže je to práve môj smer.

MEDITÁCIA

V prvom rade, si treba nájsť nejaké pokojné miesto bez rušivých vplyvov (osoby, elektronika...). Je to dobrá pomôcka hlavne pre začiatočníkov ktorí ešte nemajú tendenciu pracovať s energiou a dostatočne sa sústrediť. Ľahnite si alebo sadnite (odporúča sa sedieť, pretože je menšia pravdepodobnosť že zaspíte) a pokúste sa odpútať od svojich myšlienok. Každú myšlienku zahoďte (hoci aj do imaginárneho koša). Robte to tak dlho, až pokiaľ sa vám nevynorí ani jedna myšlienka, či už bezvýznamná alebo dôležitá, pretože v dobe meditácie sú všetky myšlienky nepodstatné. Podstatné je sústredenie sa. Začnite s postupným uvoľnovaním celého tela. Od konca prstov na nohách až po uvoľnenie všetkých svalov tváre:) Robte to dovtedy, kým si nebudete cítiť žiaden sval, dokonca ani predmet na ktorom ležáte alebo sedíte (ak máte pocit, že nejakú časť tela nemáte uvoľnenú dostatočne, môžete sa k nej pokojne vrátiť). Tak by ste sa postupne mali dostať do tranzu. V tranze potom môžete robiť veľa vecí. Napríklad astrálne cestovať (vysvetlím neskôr), komunikovať z duchmi alebo pre pokročilejších cestovať do minulých životov či už využiť svoje schopnosti ktoré ste doteraz nevedeli ovládať inak ako spontánne. O tom si povieme neskôr:)
Je viacero možností ako meditovať. Najčastejšie využívaná je meditácia vizualizáciou. Môžete si predstavovať ako vás zahaľuje napr. fialová hmla (farba záleží na druhu meditácie...farby a ich účinky opíšem neskôr) ktorá saje energiu...Nikde som počula že si môžete predstavovať že ste smrteľne chorí (napr. rakovina celého tela) ale ja to radšej nepraktikujem lebo ešte si to náhodou vsugerujem :D
Pri meditácií ide aj o vašu fantáziu. Všetko čo vidíte, je. Hlavne v astrálnom svete. To čo si neviete predstaviť, sa ani nemôže stať ani na tom nieste nemôžete byť ani nič podobné. Ale ak nemáte fantáziu, nezúfajte. Dá sa to aj trénovať. Napríklad keď ste sami, skúšajte si predstavovať vôňu jedla, voňavky, lístia a všetko čo vám napadne. Rovnako tvár osoby ktorú dobre poznáte, miesta okolo ktorých chodíte každý deň a doteraz ste ich nevnímali. Počúvajte vašu obľúbenú melódiu alebo si v mysli ohmatajte hranatú kocku, skákaciu loptičku, froté prestieradlo, proste všetko čo vám napadne.
Takto si to môžete trénovať a najbližšie napíšem niečo o využívaní vašej energie.

Víly

4. června 2008 v 12:57 Fairy pictures